Handelsbetingelser

Cookies

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at få et website til at fungere efter hensigten.

En cookie er en tekstfil, som lægges på din pc, smartphone, tablet eller lignende. Den gør det muligt at genkende din computer, og samle information om, hvilke sider og funktioner, din browser besøger. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor eller om computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.
Denne hjemmeside anvender cookies. Du får information om, at vi sætter cookies, inden de sættes.

Vi bruger cookie til
• at optimere brugerens oplevelse af sitet
• at optimere design på hjemmesiden vha webstatistik
• at målrette markedsføring til brugere.

Du kan altid slette cookies i din browser, eller ønsker du helt at undgå cookies, kan du slå cookies fra i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre funktioner og services, som forudsætter, at hjemmesiden kan huske dine valg.

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Alle browser tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender.

Generelle betingelser

Disse vilkår og betingelser regulerer din brug af tjenesterne hos TrustBox. Det er vigtigt, at du læser og forstår de følgende vilkår og betingelser inden brug af TrustBox. Ved brug af tjenester hos TrustBox accepterer du at være bundet af betingelserne i deres helhed. Hvis du bruger vores online backup på vegne af et firma eller en organisation, accepterer du disse betingelser på vegne af dig selv/firmaet/organisationen og bekræfter, at du har bemyndigelse til at binde dig/firmaet/organisationen til vores betingelser.
Hvis dette er korrekt, vil ”du/din” og ”I” referere til firmaet/organisationen. Du må kun bruge vores online backup i henhold til disse betingelser. Du må kun bruge vores online backup, hvis du har bemyndigelse til at indgå en aftale med TrustBox og ikke er forhindret af nogen form for lov i at gøre sådan. Vores backup produkt kan blive videreudviklet samt ændret undervejs uden din tilladelse og uden at underrette dig. Her bestræber vi os altid på at informere alle kunder i god tid. Vi må ydermere fjerne indhold fra vores tjeneste efter vores skøn.

Dine filer og personlige oplysninger

Ved brug af vores online backup giver du information, filer og mapper, som du indsender til TrustBox (samlet, ”Dine filer”). Du har fuldt ejerskab over dine filer. Vi har intet ejerskab over dem. Disse betingelser giver os ingen rettigheder over dine filer eller intellektuel ejendomsret ud over de nødvendige rettigheder, som er nødvendige for at have en funktionel backup service som beskrevet nedenstående.
Vi behøver muligvis din tilladelse for at udføre ting, du beder os gøre med dine filer, som for eksempel at ”hoste” dine filer eller ”dele/share” dine filer. Dette inkluderer alle vores online backup synlige funktioner, for eksempel ”image thumbnails” eller ”document previews”. Dette inkluderer også alle cloud backup designvalg, vi laver, for teknisk at kunne administrere vores online backup tjeneste. Du giver os den tilladelse, vi behøver, for at kunne udføre disse ting, udelukkende for at vi kan give en optimal online backup tjeneste. Denne tilladelse strækker sig også til betroede tredjepartsselskaber, som vi arbejder med, for at give en funktionel og optimal online backup.
Du, og kun du, er ansvarlig for din adfærd, alt indhold af dine filer og mapper, og al kommunikation med andre igennem vores cloud backup tjeneste. Det er dit ansvar at sikre, at du har de nødvendige rettigheder og tilladelser for at overholde disse betingelser. Vi kan vælge at gennemgå offentligt tilgængeligt indhold for at sikre os, at det er i overensstemmelse med vores retningslinjer, men du erkender, at TrustBox backup ikke har nogen forpligtelser til at overvåge data/filer i vores online backup. Vi er ikke ansvarlige for nøjagtigheden, fuldstændigheden, hensigtsmæssigheden, eller lovligheden af filer, brugerindlæg eller andre oplysninger, du kan være i stand til at få adgang til ved hjælp af backup tjenesten. Vi er ikke ansvarlige for dine filers rettigheder i forhold til dansk lovgivning. Dette gælder også online kommunikation og datatrafik med dine filer igennem vores online backup løsning.

Delingstjeneste

Vores online backup ’fildeling’ giver vores kunder mulighed for at dele et link til download, til tredjepart. Her vil modtagen få en email, med link til delingen. Ved klik på linket åbnes en browser, der påbegynder download af det delte fil.

Reguleringer og ændringer

Vi vil eventuelt revidere disse betingelser fra tid til anden, og den nyeste version vil altid ligge på vores hjemmeside. Ved kontinuerlig brug af vores online backup produkt, efter ændringer er trådt i kraft, accepterer du at være bundet til de reviderede betingelser. Hvis du ikke accepterer de nye betingelser, bedes du venligst stoppe med at bruge vores online backup, samt gøre os skriftligt opmærksomme på din opsigelse. Ved kundens overtrædelse eller misbrug af disse vilkår, forbeholder TrustBox sig retten til at ophæve aftalen, uden økonomisk godtgørelse eller tilbagebetaling. TrustBox forbeholder sig retten til, til enhver tid at kunne ophæve aftalen uden abonnenten kan gøre krav på sit forudbetalte beløb for tilbageværende abonnement.
Ved ophævelse hæfter TrustBox således på ingen måde overfor kunder, hverken økonomisk eller i forhold til tabte data både direkte og indirekte. Det er således kundens eget ansvar altid at holde sig opdateret på TrustBox’ vilkår.

Software og opdateringer

Nogle af vores online backup software kræver, at du downloader vores backup software. TrustBox backup giver dig hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, personlig og genkaldelig licens til at bruge backup softwaren, udelukkende for at få adgang til backup tjenesterne. Din licens til at bruge backup softwaren vil automatisk ophæves, hvis du overtræder disse vilkår på en måde, der implicerer vores immaterielle rettigheder. Vi forbeholder os hermed alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet i disse vilkår. Du skal ikke foretage ”reverse engineer” eller dekompilere backup softwaren eller forsøge at gøre det, heller ikke hjælpe andre til at gøre det. Vores backup tjenester kan opdatere vores online backup softwaren på din enhed automatisk, når en ny version er tilgængelig. Din accept af disse opdateringer er påkrævet i henhold til betingelserne.

Kontosikkerhed

Du er ansvarlig for at beskytte den ”adgangskode” eller kodeord, som du bruger til at tilgå vores online backup, og du accepterer, at du ikke videregiver dette til tredjepart. Du er ansvarlig for al aktivitet på din konto, ligegyldigt om du har givet lov eller ej. Du skal med det samme underrette TrustBox, hvis du registrerer nogen form for ulovlig adgang eller aktivitet på din konto.
Efter kundens betaling ved opstart, tildeles kunden en email med login-oplysninger. Det er kundens ansvar at ændre disse logins til noget personligt og sikre dem.

Ultrasafe

Hos TrustBox er sikkerhed nøgleordet. Vi har derfor mange forskellige krypteringslag, så vores kunder kan skræddersy deres backup sikkerhedsniveau efter ønske. Med vores Ultrasafe og Ultrasafe Max tildeler vi krypteringsnøglerne til kunden selv. Her fraskiver man sig sine supportmuligheder, da kun kunden alene har nøglen til sine filer og deres kryptering.
Ultrasafe Max har tilmed en passphrase oveni, som yderliggør sikkerheden.
*Valg af Ultrasafe og Ultrasafe Max er kundens eget ansvar, da vores support til løsningen fjernes sammen med den manglende tilgangs mulighed. Ved valg af dette vil vi i vores online backup advare herom, så man som kunde selv træffer valget.

Dine generelle ansvarsområder

Du må ikke dele, kopiere, downloade eller uploade filer, som du ikke har rettigheder til. Du (og ikke TrustBox) vil være fuldt ud ansvarlig og forpligtet i forhold til, hvad du kopierer, deler, uploader og downloader eller i forhold til anden brug, mens du anvender vores online backup. Du må ikke uploade spyware eller nogen anden form for skadelig software til cloud storage backup. Du (og ikke TrustBox) er ansvarlig for at vedligeholde og beskytte alle dine filer. TrustBox vil ikke stå til ansvar for nogen som helst form for tab, korruption eller omkostninger forbundet ved at lave backup eller at genskabe dine filer.
Hvis dine kontaktinformationer eller andre informationer forbundet til din konto bliver ændret, skal du underrette os hurtigst muligt, så vi kan opdatere dine informationer.

Valg af filer til backup

Det er altid kundens eget ansvar at sørge for valget af den ønskede backup, samt opfølgning herpå. I vores installation vil man kunne tildeles flere online backup værktøjer. Heriblandt vores smartscanner.
Smartscanneren scanner alene efter de fremviste filtyper og placeringer, som angivet.
Vælges Easy Setup i installationsfasen på Windows, tildeles man en automatisk backup solution af de almene mappeplaceringer af: Skrivebord – Dokumenter – Billeder – Musik – Video.
Vælges Advanced Setup i installationsfasen, vil man selv skulle tage stilling til krypteringsniveau, valg af mapper til backup og kørselstider. I begge tilfælde er det kundens ansvar at sørge for valget af det ønskede.

Ansvarsbegrænsning

Online backup softwaren leveres “som beset” på egen risiko, uden udtrykkelig eller underforstået garanti eller betingelse af nogen art. Vi fralægger os også eventuelle garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller overtrædelse. TrustBox backup har ikke ansvar for nogen form for skade på dit computersystem, tab, korruption eller anden skade af data ved brug af vores backup software og backup tjenester. I videst muligt omfang tilladt ved lov, under ingen omstændigheder vil TrustBox,og dets tilknyttede selskaber, funktionærer, medarbejdere, agenter, leverandører eller licensgivere være ansvarlig for (A) enhver indirekte, speciel, tilfældig, straffende, eksemplarisk eller følge- (herunder tab af bruge, data, business, eller overskud) skader, uanset juridisk teori, hvorvidt TrustBox er blevet advaret om muligheden for sådanne skader, også selvom et tilsagn ikke opfylder deres egentlige formål.

Opsigelse

Du kan stoppe med at benytte vores online backup tjeneste på et hvilket som helst tidspunkt. Vær opmærksom på, at opsigelsesperioden hedder sig løbende måned, plus 30 dage. Du opsiger din aftale via dit personlige site online eller ved at sende os en mail herom på opsig@trustbox.dk.
På dit personlige site har du din informationer om din aftale, fakturaer og den slags. Vi reserverer rettighederne til at suspendere, stoppe eller opsige vores online backup på et hvilket som helst tidspunkt, med eller uden grund og med eller uden notifikation. For eksempel kan vi suspendere eller opsige din brug af vores backup tjeneste, hvis du ikke overholder disse betingelser eller bruger tjenesten på en måde, der kan skade TrustBox.
Hvis vi suspenderer eller opsiger din brug, vil vi forsøge at give dig varsel på forhånd og hjælpe dig med at hente dine filer. I specielle tilfælde kan vi opsige dit brug af vores cloud storage tjeneste uden varsel, for eksempel hvis der er tale om et ekstremt brud på disse betingelser. Hvis vi opsiger din brug af vores cloud storage tjeneste på grund af brud på vores betingelser, vil der ikke forekomme nogen form for tilbagebetaling.

Betalinger

Alle betalinger fra dig for backup tjenesterne hos TrustBox skal være i overensstemmelse med vores priser på vores hjemmeside og skal betales forud. Vi har rettighederne til at ændre priserne og stoppe med at tilbyde forskellige elementer af vores online backup. Du kan derefter bestemme dig for, om du vil forsætte med at beholde vores backup produkt. Vi vil informere dig per e-mail, hvis vi laver nogle ændringer ved vore tjenester. Hvis du forsætter med at bruge vores backup produkt, efter du er blevet informeret om eventuel pris eller produktændring, vil det blive betragtet som en accept. Alle betalinger for vores online backup skal betales forud, og din betaling vil automatisk ske inden for din valgte abonnementsperiode fra 1 måned til 36 måneder. Hvis du vælger at betale med kredit eller debetkort, accepterer du, at vi automatisk trækker pengene fra din konto.
Hvis du ønsker at opsige din betalingsløsning hos TrustBox, skal du underrette os skriftligt på opsig@trustbox.dk. Vær opmærksom på, de altid dertilhørende opsigelsesvilkår. Alle betalinger til TrustBox kan ikke refunderes, medmindre det indgår under vilkårene i disse betingelser. Du accepterer, at du ikke kan tilbagetrække din betaling via din bank ved betalinger til TrustBox. Hvis du ikke accepterer dette, vil du blive holdt ansvarlig for alle omkostninger, der vil være i takt med denne handling.
Udebliver betalingen, forbeholder TrustBox sig rettigheden til at spærre, lukke eller utilgængeliggøre løsningen øjeblikkeligt.

Yderligere betingelser ved brugen af TrustBox Backup

Med TrustBox Backup har du flere online backup sikkerhedsniveauer. Herunder UltraSafe og UltraSafe Max.
Ved vores højeste sikkerhedsniveauer, udelukkes vi fra at kunne assistere vores kunder, da sikkerheden er så høj at selv vi og vores lager, ikke har krypteringsnøglerne til vor kunders filer. Ved enhver sikkehedsændring på din aftale, vil der angives hvilket kundeansvar der medfølger. Som kunde kan man ønske at vi ikke har adgang til krypteringsnøglen, og at man sågar selv har et overordnet password til sin backup storage. Dette giver mulighed for en 100% privat konto, som kun kunden selv kan tilgå. Dette fjerner dog også TrustBox muligheder for at supportere, hvorfor vi anbefaler at overveje det med omhu.
Er der spørgsmål, sidder vores support klar til at assistere. Med TrustBox backup har man værktøjer der kan indstilles til at slette filerne i cloud storage og på computeren, efter en ønsket periode. Her er det kundens ansvar at vælge det ønskede. Hvis man som kunde ikke laver tilrettelser i enten indstillinger eller installation, vil man få vores niveau ’Forever Safe’ som aldrig sletter filerne fra cloud storage, trods de slettes lokalt på computeren. Ændrer man niveauet, vil man få de dertil tilpassede regler for sin online backup løsning. Kontakt vores support ved den mindste tvivl.

Acceptabelt brug

Du accepterer, at du ikke vil misbruge TrustBox backup. For eksempel må du ikke – og heller ikke prøve på – at bruge vores backup service til følgende handlinger: 1. Sondere, skanne eller teste svaghederne i systemer eller netværker. 2. Misligholde eller på anden måde omgå nogen sikkerheds- eller autentifikationsforanstaltninger. 3. Sende virus, overloading, flooding eller spamming. 4. Plante malware eller på anden måde sende malware via vores tjenester. 5. Sende reklamer, spam eller andre former for falske informationer – også kaldet ”spoofing eller ”phising”. 6. Du må ikke bryde den danske lovgivning på nogen måde ved brugen af vores backup software, produkt eller tjeneste.

Kvittering på køb med kort

Alle kunder hos TrustBox, der køber med kreditkort, vil få stillet en kvittering til rådighed. Her får vores kunder automatisk en kvittering på handlen på deres kundeside.

Fornyelse/sletning af betalingskort

Ved ønske om fornyelse eller sletning af betalingskort kontaktes TrustBox per mail på info@trustbox.dk. I denne henvendelse må ingen kortoplysninger angives, men blot ønsket om slettelse/fornyelse, hvorefter vi naturligvis imødekommer ønsket. Ved fornyelse fornys kortet af kunden selv via sin kundeside.

Abonnementsservice

Ved TrustBox abonnementsservice, betaler du via dit kreditkort. Efter din betaling vil dine fakturaer fremadrettet betales automatisk fra dit kort, hvorfor der ikke vil forekomme fakturagebyrer. Her vil dine kortoplysninger gemmes sikkert, i DIBS Danmarks sikre betalingssystem. Da sikkerheden er i højsædet hos os, forsikrer denne metode samtidig også at du alene skal indtaste dine kortoplysninger én gang. Abonnementet ophører først, når det opsiges. Abonnementet vil automatisk blive fornyet med en periode, som bliver valgt af kunden (se opsigelsesvilkår).

Afregnes dit online backup produkt på månedsbasis, vil du indgå i abonnementstilpasning. Hos TrustBox afregnes vores månedsbetalte kunder hver måned den 2., for at gøre det mere, og undgå pludselige opkrævninger midt i måneden. Første måned afregnes fuldt ud ved købet af TrustBox. Næste måned betaler du alene for de dage der er op til den 2. i måneden. Har du eksempelvis købt dit produkt den 21. februar, vil du den efterfølgende måned alene betale for de dage der er op til den 2. marts, og herved betale for 10 dage.

Fortrydelsesret

Som privat kunde har du iflg. købeloven 14 dages fortrydelsesret, så længe varen ikke er taget i brug. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage fra din aftale er indgået. Er din aftale indgået i én af vores samarbejdsbutikker, skal aftalen fortrydes i butikken. Erhvervskunder har som følge af kæbeloven ingen returret. Medmindre andet er skriftligt aftalt, vil dette ikke være gældende hos TrustBox.

Nyhedsbrev og kontakt pr. email

Ved bestilling af et TrustBox online backup produkt, giver du samtidig TrustBox lov til at kontakte dig pr. e-mail.
Emailen kan indholde information om nye backup produkter, tips til yderligere sikring af dine online data eller relevante nyheder. Du kan til en hver tid frasige dig at modtage disse e-mails ved at skrive til os på info@trustbox.dk eller ved at ’unsubscribe’ direkte i nyhedsbrevet. Vær opmærksom på at vi selv om du frabeder e-mail fra os, kan vi være nød til at sende dig information omkring dit produkt for at du kan få fuld ubytte af produktet. Trustbox A/S sælger ikke dine kontakt oplysninger videre til 3. part.

Oprettelsesgebyr

Såfremt der er et oprettelsesgebyr på dit TrustBox backup produkt, vil det altid tydeligt fremgå af din pris på produktet. Der vil aldrig forekomme et oprettelsesgebyr hos TrustBox, som ikke tydeligt angives.

Computer Limits

Hos TrustBox er det ikke nødvendigt at købe et online backup produkt til hver computere. Ved dit backup software vil du have en angivelse af præcis hvor mange computere du får licens til i din online backup løsning.

Opgraderinger/Nedgraderinger

Du vil til en hver tid kunne opgradere eller nedgradere din backup løsning hos TrustBox. Herefter vil din online backup løsning automatisk reguleres til det ønskede. Ved opgraderinger vil du modtage en ny faktura til betaling, hvorefter din aftale automatisk opgraderes. Du vil ligeledes kunne nedgradere din aftale, som automatisk vil reguleres ved næste fornyelse. Reguleringen laver du ved kontakte vores kundeservice som vil sørge for at være behjælpelige.

Hvor opbevares mine data?

Da sikkerheden har højeste prioritet hos TrustBox backup, benytter vi forskellige datacentre til vores kunders data. Vi har både europæiske og amerikanske datacentre, for at matche vores kunders ønsker. På vores professionelle servere her, har vi en oppetid på hele 99.99%. Dette da vi alene ønsker plads til at vi kortvarigt opdaterer systemer i enkelte nattetimer.

Logins, brugere og allokering

Med TrustBox backup kan man oprette adskilte logins til sin online backup service. Ønsker man en adskilt bruger til sit bogholderi, eller familieopdelte logins, kan man herved oprette brugere til sin backup løsning. Ved enhver bruger, allokerer man den datamængde brugeren skal tildeles, udfra det resterende på aftalen. Man kan til enhver tid regulere i den datamængde brugeren er allokeret, for at frigive plads til andre brugere. Ligeledes kan man opgradere og tilkøbe yderligere plads. Ændringer i allokeringerne af datamængde, sker via TrustBox Dashboardet. Her kan du addere og fjerne datamængde fra de brugere du har oprettet til backup løsningen.

Filversioner

Hos TrustBox har man ubegrænsede filversoner. Alle uploadede versioner, vil derfor gemmes på vores servere, så man har mulighed for at ”hoppe tilbage i tiden” hvis noget fejlagtigt er gemt. Som kunde kan man regulere i reglerne for versionerne, hvor alle versioner gemmes såfremt reguleringer fra kunden ikke laves. Den seneste version vil altid være den fremviste på Dashboard.

Backup af filtyper

TrustBox kan løbende regulere begrænsninger på filtyper som accepteres til online backup storage. Dette for at opnå så stabilt et backup produkt til vores kunder, som muligt. TrustBox vil altid have de gældende vilkår angivet i sit materiale. Det er kundens ansvar holde sig opdateret via vores kunde-tildelte kundedatabase og handelsbetingelser.

Forever Save og lagring

Med TrustBox har man flere muligheder for lagerplads af filer direkte i skyen; herunder Forever Save. Filer alene i cloud storage, som manuelt slettes herfra, er der tale om en permanent handling. Denne handling kan ikke fortrydes, og man vil som kunde derfor advares herom inden der gives bekræftelse. Som kunde har man selv ansvar for at forstå funktionerne i de forskellige backup løsninger man træffer og indgår.

Forbehold ved fejl priser, tastefejl m.v.

TrustBox backup forbeholder sig retten til at annullere eller tilbagekalde en given aftale, i tilfælde af prisfejl, tastefejl eller udgående backup service. Alle TrustBox’ oplysninger er vejledende. TrustBox binder sig derfor ikke ved eventuelle misvisende oplysninger i sit materiale.

Funktionen ’WIPE’

TrustBox har et værktøj ved navn WIPE.
Denne feature giver adgang til at slette al online backup fra udstyret, eller slette alle filer på udstyret, via Dashboardet. Denne backup feature bedes man være forpasselig med, da man kan efterlade udstyret ubrugeligt og endda uden styresystem. Denne feature kan bruges ved f.eks. tyveri af udstyr, hvor man kan forsikre at ens filer ikke kommer i de forkerte hænder. Advarsler vil derfor angives på Dashboardet, ved benyttelse af feature. Har du tvivl til funktionen, anbefaler vi at du taler med én af vores eksperter, før benyttelse. Det er kundens ansvar at forstå udfaldet ved benyttelse af feature.

Backup af mobile enheder

TrustBox har backup produkter der giver mulighed for backup storage af mobile enheder, med systemerne iOS og Android.
Er du i tvivl om hvorvidt din aftale indeholder dette, kan du til enhver tid kontakte vores support. Backup softwaren vil det angives hvilke filer din mobile enhed giver tilladelse til at tage backup af. Online backup af mobile enheder har ’Forever Safe’ som cloud storage indstilling. Filerne der tages backup af, vil derfor alle gemmes forevigt i skyen. Her er det kundens ansvar at slette det uønskede fra sit Dashboard.

Sikker dansk sommer

Danmark er i stigende grad et lukrativt mål for cyberkriminelle. Som indput byder Trustbox sig ind med kampagnen Sikker Dansk Sommer. Indkasserer du denne kampagne, tildeles du en gratis Trustbox backup i 3mdr. (93 dage). Denne løsning er helt uden binding og vil helt automatisk ophøre efter de 3mdr. Ønsker du at din konto skal forsætte herefter, bedes du selv aktivt kontakte Trustbox med ønske herom. Det er dit ansvar og alene dit ansvar, at du dels indgiver dit ønske om at forsætte og samtidig bekræfter en ordrebekræftelse inden udløb, såfremt kontoen ikke skal lukkes. Trustbox forholder sig retten til at lukke løsningen, såfremt en ordrebekræftelse ikke har fundet sted. Ingen kreditkort er påkrævet for at indkassere kampagnen. Du modtager derfor ingen uønskede opkrævninger. Kampagnen kan kun indløses én gang per person eller firma. Private tildeles 50GB gratis, hvor Virksomheder tildeles 100GB. Produktets indhold og features vil til enhver tid være beskrevet ved oprettelse og tilmelding. Vi videresælger ikke kundeoplysninger og alle data behandles efter gældende regler for databehandling.

Vores handelsbetingelser er senest redigeret 17.05.2017